AutoCAD

AutoCAD 2010 problem z edycją tekstu

Posted on

Zdarza się, że dwukrotne kliknięcie na tekst wielowierszowy powoduje pojawienie się komunikatu „Nieznane polecenie WTCECHY”.  ROZWIĄZANIE: Narzędzia -> Dostosuj -> Edytuj parametry programu (acag.pgp), W pliku szukamy sekcji „Skróty poleceń zlikwidowanych w programie AutoCAD LT 2004:” , usuwany wpis „mtedit. *wtcechy”, zapisujemy zmiany w pliku, ponownie uruchamiamy AutoCAD’a Teraz podwójne kliknięcie myszką na tekst wielowierszowy […]

AutoCAD

ARX Error

Posted on

Próba skopiowania i wklejenia z jednego rysunku opracowanego w AutoCAD 2008 do rysunku otwartego w AutoCAD2006, 2005 lub 2004 powoduje pojawienie się okna dialogowe ARX ERROR: eDuplicate Key. ROZWIĄZANIE: Należy pobrać i zainstalować poprawkę odpowiednią do posiadanej wersji AutoCAD OEHotfix.2006.exe. OEHotfix.2005.exe OEHotfix.2004.exe

AutoCAD

Nie mogę użyć plików ctb tylko stb

Posted on

Czasami przy próbie rysunku z innej wersji AutoCAD’a istneje możliwość użycia jedynie plików z tabelą stylu wydruku czyli stb. Nie można użyć plików tabel kolorów wydruku czyli stb. Jak to zmienić? ROZWIĄZANIE: Można zaznaczyć cały rysunek Ctrl+A i wkleić do noweo stworzonego rysunku Użyć komendy CONVERTPSTYLES i ustawić zmienną systemową na 1

AutoCAD

AutoCAD problemy z aktywacją

Posted on

Na niektórych maszynach z macierzą RAID jak np. Dell Precision™ 390 Workstation występuje problem z aktywacją licenjci programu AutoCAD 2006, 2007, 2008 i 2009 program mimo podania kodu aktywacji, przy każdym uruchomieniu ponownie prosi o aktywowanie ROZWIĄZANIE: Należy pobrać i zainstalować poprawkę: AdskBindHotfix.exe dla AutoCAD 2006 BindHotfix_dla AutoCAD 2007, 2008, 2009.reg Bindhotfix_dla AutoCAD 2007_x64.reg (na […]