AutoCAD

Nie mogę użyć plików ctb tylko stb

Posted on

Czasami przy próbie rysunku z innej wersji AutoCAD’a istneje możliwość użycia jedynie plików z tabelą stylu wydruku czyli stb. Nie można użyć plików tabel kolorów wydruku czyli stb. Jak to zmienić? ROZWIĄZANIE: Można zaznaczyć cały rysunek Ctrl+A i wkleić do noweo stworzonego rysunku Użyć komendy CONVERTPSTYLES i ustawić zmienną systemową na 1