Nie mogę użyć plików ctb tylko stb

Czasami przy próbie rysunku z innej wersji AutoCAD’a istneje możliwość użycia jedynie plików z tabelą stylu wydruku czyli stb. Nie można użyć plików tabel kolorów wydruku czyli stb. Jak to zmienić?

ROZWIĄZANIE:

  1. Można zaznaczyć cały rysunek Ctrl+A i wkleić do noweo stworzonego rysunku
  2. Użyć komendy CONVERTPSTYLES i ustawić zmienną systemową na 1

Zobacz podobne: