Help desk

Większa wydajność poszczególnych pracowników i całych działów
Problemy i niejasności techniczne, na które pracownicy natrafiają podczas wykonywania codziennych obowiązków, często powodują utrudnienia lub nawet całkowite przerwanie ich pracy. Skutkiem tego jest spadek wydajności zarówno poszczególnych pracowników, jak i całych działów (gdy np. problem dotyczy platformy, na której dany dział pracuje lub dojdzie do odcięcia dostępu do Internetu czy serwera firmowego). Szybkie i sprawne rozwiązywanie takich problemów, umożliwi użytkownikom pracę “na pełnych obrotach”, a tym samym osiąganie lepszych wyników.

Oferujemy pomoc Tobie i Twoim pracownikom w godzinach od 7:00 do 17:00.
W przypadku pytań lub problemów udzielimy Ci wsparcia przez cały dzień… Ale jeżeli Twoje potrzeby wykraczają poza ten zakres godzinowy, powiedz tylko … dostosujemy się.

Możemy tez wdrożyć system, który ma znaczący wpływ na zapobieganie i skracanie przestojów w pracy Twojej firmy. Tym samym przyczynia się on do zwiększenia płynności procesów biznesowych. Pozwala to zachować ciągłość produkcji, wysoki poziom świadczonych usług oraz przyczynia się do umacniania dobrego wizerunku i renomy firmy.

Obniżenie kosztów pomocy technicznej
Często, aby rozwiązać problem techniczny użytkownika, nie jest konieczne odwiedzenie jego stanowiska. Wiele problemów można rozwiązać zdalnie, przejmując konsolę użytkownika i komunikując się z nim na bieżąco.Właśnie to wszystko umożliwia zdalna pomoc, która tym samym zmniejsza ilość czasu i pracy konieczną do rozwiązywania problemów technicznych. W rezultacie, koszty świadczenia pomocy technicznej są niższe.

Większa efektywność i skuteczność działu wsparcia technicznego
Zdalny dostęp w połączeniu ze współpracą z użytkownikiem sprawią, że inżynierowie wsparcia technicznego będą szybciej i sprawniej rozwiązywać zaistniałe problemy czy wyjaśniać niejasności techniczne. Tym samym, dział pomocy technicznej osiągnie lepsze rezultaty i będzie w stanie wykonać więcej zadań niż dotychczas.