Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Pozwoli na

Inwentaryzacja pozwala uniknąć kar za posiadanie nielegalnego oprogramowania.
W prawie polskim za zainstalowane oprogramowanie na komputerze firmowym odpowiedzialny jest zawsze właściciel firmy i to on ponosi konsekwencje (wysokie kary finansowe, ograniczenie wolności lub więzienie do 5 lat, konfiskata sprzętu i utrata danych). Kary ponoszone przez polskie firmy dochodzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najwyższe dotąd odszkodowanie w Polsce wyniosło ok. 500.000 PLN. Traci się również dobre imię firmy oraz zaufanie klientów i kontrahentów, czego konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Ryzyko to można wyeliminować dzięki inwentaryzacji oprogramowania.

Inwentaryzacja redukuje koszty oprogramowania
Dzięki zaawansowanej inwentaryzacji oprogramowania, możliwie jest efektywne zarządzanie licencjami. Nie tylko podnosi to niezawodność i bezpieczeństwo, ale także redukuje koszty, związane z zakupem i utrzymywaniem licencji na niewykorzystywane oprogramowanie. W rezultacie inwentaryzacja może zwrócić się bardzo szybko -już po uniknięciu zakupu jednej lub kilku zbędnych licencji. Inwentaryzacja sprzętu daje skuteczne koordynowanie komputerów, zmian w ich konfiguracji oraz planowanie nowych zakupów.