Monitorowanie użytkowników

Inteligentne monitorowanie użytkowników pozwala ustalić:

 • Faktyczny czas pracy, czas zalogowania i wylogowania,
 • Dokładny czas użytkowania programów -czas aktywny oraz nieaktywny,
 • Dokładny czas „surfowania”, czatowania, grania itp.,
 • Liczbę odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt oraz zestawienia ogólne dla użytkownika i całej firmy,
 • Informacje o edytowanych dokumentach,
 • Historię pracy: cykliczne zrzuty ekranowe,
 • Ilość dokonanych wydruków -możliwość audytowania zarówno pracowników, jak i drukarek,
 • Koszty wydruków i otrzymać raporty prezentujące koszty wydruków,
 • Rodzaj wiadomości e-mailowych: kto, do kogo, temat, rozmiar,
 • Jakie strony www powinny być zablokowane,
 • Kto przeciąża łącze internetowe,
 • Wielkość generowanego ruchu sieciowego,
 • Użytkowników wykorzystujących zabronione programy (chat, P2P, P2Mail itp.)

Poprawa wydajności pracowników
Wykorzystywanie przez pracowników Internetu oraz komputera do celów prywatnych (tzw. Cyberslacking) stało się prawdziwą plagą, a straty z tym związane przekładają się na coraz większe wartości. Blisko 50% całego traconego dziennie czasu to odwiedzanie stron internetowych nie mających związku z wykonywaną pracą. Wg statystyk, użytkownicy komputerów tracą na czynności niezwiązane z wykonywaną pracą przeciętnie 2-4 godziny dziennie. Przy tej skali kosztów wprowadzenie inteligentnego systemu monitoringu pracowników, pozwalającego nie tylko na ilościowe sklasyfikowanie czynności pracownika (czasu pracy, przeglądania stron, prywatnej korespondencji, konwersacji przez GG czy ICQ, grania, etc), ale i blokowanie stron WWW, ma z pewnością ekonomiczne uzasadnienie.

Optymalizacja organizacji pracy
Zaawansowany system monitorowania pracowników dostarcza również sporo cennych informacji, które pomagają managerom coraz lepiej i wydajniej organizować pracę swojego zespołu. Dane te mogą być pomocne również dla samych pracowników. Przykładowo: wiedza o tym, które czynności zabierają im najwięcej czasu w ciągu dnia, może pomóc w lepszej organizacji czasu pracy, optymalizacji sposobu wykonywania zadań czy w dokonaniu modyfikacji podziału obowiązków pomiędzy członkami zespołu.

Redukcja kosztów IT
Monitorowanie wykorzystywania aplikacji przez użytkowników ułatwia efektywne zarządzanie licencjami. W łatwy sposób można określić, które licencje nie są w pełni wykorzystywane przez poszczególnych pracowników i przesunąć je na stanowiska, na których są faktycznie niezbędne i efektywnie „pracują” na firmę. Dzięki temu, zredukujesz koszty związane z zakupem i utrzymywaniem licencji na niewykorzystywane oprogramowanie. W rezultacie inwestycja w nVision może zwrócić się bardzo szybko -już po uniknięciu zakupu jednej lub kilku zbędnych licencji.

Dzięki funkcji monitorowania kosztów wydruku, dowiesz się: kto drukuje najwięcej, z którego komputera, na której drukarce i co jest drukowane – da Ci to pełną kontrolę nad ilością produkowanych dokumentów, a tym samym umożliwi znaczące obniżenie wykorzystania w firmie materiałów eksploatacyjnych związanych z drukowaniem i znaczącą redukcję kosztów wydruków.

Ochrona przed zagrożeniami
Dzięki zablokowaniu stron internetowych, możesz uniknąć wielu zagrożeń związanych ze swobodnym surfowaniem pracowników po Internecie, których konsekwencje mogą być dotkliwe nawet dla całej firmy. „Złapanie” wirusa w sieci może oznaczać unicestwienie całej dotychczasowej pracy użytkownika, a w przypadkach groźniejszych wirusów może dojść nawet do usunięcia całej zawartości dysku, a w tym ważnych dokumentów, raportów, analiz itp. Ucierpi wtedy na tym cała firma.

Blokując niepożądane strony www , ograniczysz ryzyko związanez odwiedzaniem przez pracowników stron phishingowych, zawierających wirusy, spyware, zawartość pornograficzną lub związanych z różnymi innymi rodzajami nielegalnej czy szkodliwej działalności, nie zmniejszając potencjału i korzyści płynących z wykorzystywania Internetu przy pracy.