Raportowanie działań

Sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą IT
Proaktywne monitorowanie sieci ułatwia także sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą informatyczną firmy oraz jej rozwój. Automatyczne wykrywanie sieci i prezentowanie jej na przejrzystych, interaktywnych mapach pozwala szybko ogarnąć zasoby sieciowe firmy.  Pomaga zdiagnozować potrzebę zakupu nowego sprzętu. Zaawansowane raporty pozwolą lepiej planować rozwój sieci przez identyfikację urządzeń wykorzystanych prawie w stu procentach.

Wdrożenie monitoringu sieci pozwoli na

 • Uzyskanie miesięcznego raportu o stanie Twojego systemu informatycznego, symptomach mogących wystąpić problemów z wydajnością systemu (np.: kończącym się miejscu na serwera) lub innych czynnikach mogących mieć wpływ na wydajność pracy w Twojej firmie.
 • Uzyskanie rocznego raportu o stanie Twojego systemu informatycznego. Podsumujemy jego plusy, ale znajdziemy także jego minusy, abyś mógł odpowiednio szybko na nie reagować
 • Przedstawienie rocznego budżetu informatyczny dla Twojej firmy, abyś wiedział które elementy Twojego systemu należy unowocześnić.
 • Wdrożenie najnowszych rozwiązań w dziedzinie informatyki by być o krok przed konkurencją.
 • Ustalenie faktycznego czasu pracy, zalogowania i wylogowania,
 • Ustalenie czasu użytkowania programów -czas aktywny oraz nieaktywny,
 • Ustalenie czasu „surfowania”, czatowania, grania itp.,
 • Ustalenie liczby odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt oraz uzyskanie zestawienia ogólnego dla użytkownika i całej firmy,
 • Uzyskanie informacji o edytowanych dokumentach,
 • Przegląd historii pracy: cykliczne zrzuty ekranowe,
 • Ustalenie ilości dokonanych wydruków -możliwość audytowania zarówno pracowników, jak i drukarek,
 • Ustalenie kosztów wydruków i uzyskanie raportu o kosztach wydruków,
 • Ustalenie rodzaju wychodzących wiadomości e-mailowych: kto, do kogo, temat, rozmiar,
 • Ustalenie jakie strony www powinny być zablokowane,
 • Ustalenie kto przeciąża łącze internetowe,
 • Ustalenie wielkość generowanego ruchu sieciowego,
 • Zidentyfikowanie użytkowników wykorzystujących zabronione programy (chat, P2P, P2Mail itp.)