System Windows nie uruchamia się

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.  

Problem Zobacz tę sekcję
Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aktualizacja Usuwanie zainstalowanej aktualizacji systemu Windows
Komputer nie działa dobrze i minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji Resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego
Komputer nie uruchamia się lub nadal się ładuje Korzystanie z funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia
Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa. Użycie nośnika instalacyjnego, do ponownej instalacji system Windows 11
Komputer nie uruchamia się i nie został utworzony dysk odzyskiwania Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego
Komputer nie uruchamia się i został utworzony dysk odzyskiwania Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania
Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows
Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aplikacja. Przywracanie z punktu przywracania systemu
Podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane Użyj nośnika instalacyjnego, aby ponownie zainstalować system Windows 11

Usuwanie zainstalowanej aktualizacji systemu Windows

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje .
  Wyświetl historię aktualizacji
 2. Na wyświetlonej liście wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego

Ważne: 

 • Jeśli urządzenie zostało zaszyfrowane, do zresetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.
 • W trakcie procesu resetowania ekran może być czarny przez dłuższy czas (czasami może wydłużyć się o 15 minut), a urządzenie może próbować ponownie uruchomić się w tym okresie. Ręczna próba ponownego uruchomienia urządzenia w trakcie tego procesu może spowodować niepowodzenie resetowania. Okaż cierpliwość!

Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 11, ale umożliwia określenie, czy pliki mają zostać zachowane, czy usunięte, a następnie ponownie instaluje system Windows.  Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje WłączonePonownie instaluje system Windows 11, zachowując Twoje pliki osobiste. Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie. Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach. Przywraca wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.
Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje WyłączonePonownie instaluje system Windows 11, zachowując Twoje pliki osobiste. Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie. Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach. Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.
Usuń wszystkoPonownie instaluje system Windows 11, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste. Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie. Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach. Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera. Uwaga: Pozycja Usuń wszystko > Zmień ustawienia umożliwia skorzystanie z dwóch opcji. Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików. Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne. Funkcja usuwania danych jest skierowana do klientów indywidualnych i nie spełnia rządowych i branżowych standardów usuwania danych.

Resetowanie komputera w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > System > Odzyskiwanie.
  Otwórz ustawienia odzyskiwania
 2. Obok pozycji Resetuj ten komputer wybierz pozycję Resetuj komputer. Następnie wybierz jedną z opcji i/lub ustawień przedstawionych w poniższej tabeli.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania. Następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .
 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).
 3. Na ekranie Wybierz opcję zaznacz pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

Korzystanie z funkcji naprawa podczas uruchomienia komputera

Naprawa systemu podczas uruchomienia pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw uruchom Środowisko odzyskiwania systemu Windows (winRE).

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 7. Tym razem zezwól urządzeniu na pełne uruchomienie.
 8. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
 9. Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia > Uruchom ponownie.

Ponowna Instalacja systemu Windows 11

Aby ponownie zainstalować system Windows 11, gdy jest uruchomiony system Windows: 

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.Otwórz Eksplorator plików i wybierz dysk zawierający nośnik instalacyjny.
 2. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak , gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.
 3. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:
  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.
  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.
  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

Ostrzeżenie: Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików w przypadku wybrania opcji Nie zachowuj niczego

 1. Na zakończenie wybierz pozycję Zainstaluj , aby rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows 11 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Aby ponownie zainstalować system Windows 11, uruchamiając komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego:

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.
 2. Uruchom komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego.

Uwaga: Skontaktuj się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer za pomocą nośnika.

 1. Po uruchomieniu instalatora systemu Windows wybierz pozycję Dalej , a następnie pozycję Zainstaluj teraz.
 2. Jeśli masz klucz produktu systemu Windows 11, wprowadź go po wyświetleniu monitu. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie mam klucza produktu.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz wersję systemu Windows (np. Home, Pro) do zainstalowania, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie typu instalacji wybierz pozycję Niestandardowe: Instalowanie tylko systemu Windows (zaawansowane).
 5. Wybierz dysk lub partycję, na której ma być zainstalowany system Windows 11.

Uwaga: Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zainfekowany, rozważ usunięcie istniejących partycji i ponowne zainstalowanie systemu Windows 11 na czystym dysku. Dane znajdujące się na wszystkich usuniętych partycjach zostaną utracone.

 1. Wybierz pozycję Dalej , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 11 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.
 2. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników systemu Windows 11, a następnie je uruchom.
 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.
 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).
 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.
 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.
 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.
 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:
  1. Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli komputer nie uruchamia się, można użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić system z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.
 2. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .
 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).
 4. Na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)
 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.
 • Aby ponownie zainstalować system Windows 11, wybierz pozycję Opcje zaawansowane Odzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Ostrzeżenie: Jeśli bieżąca wersja systemu Windows ma aktualizację zabezpieczeń z 9 maja 2023 r. z zastosowanymi zasadami odwołania, a poprzednia wersja nie, ten proces może zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą tego problemu, zobacz KB5025885: Jak zarządzać odwołaniami Menedżera rozruchu systemu Windows w przypadku zmian bezpiecznego rozruchu skojarzonych z CVE-2023-24932.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 11 możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.
 • Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.
 • Przygotuj dysk USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 11 (jeśli był używany).

Uwagi: 

 • Opcja w Ustawieniach umożliwiająca powrót do poprzedniej wersji systemu Windows jest dostępna tylko przez ograniczony czas po uaktualnieniu.
 • Aplikacje dodane, usunięte lub zaktualizowane po uaktualnieniu mogą nie być dostępne lub działać poprawnie po powrocie do poprzedniej wersji systemu Windows.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji zapoznawczej nie działa, wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników
 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.
 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie Otwórz przywracanie systemu.
 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz pozycję Dalej.
 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

Uwagi: 

 • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.
  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Można to sprawdzić w następujący sposób:
   • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.
   • W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.
   • Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została wybrana opcja Włącz ochronę systemu.
    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest wybrana, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.
    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest wybrana, przejdź do kroku 6.
 • Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeżeli zgadzasz się na usunięcie elementów, wybierz kolejno pozycje Zamknij > Dalej > Zakończ.

Zobacz podobne: