ARX Error

Próba skopiowania i wklejenia z jednego rysunku opracowanego w AutoCAD 2008 do rysunku otwartego w AutoCAD2006, 2005 lub 2004 powoduje pojawienie się okna dialogowe ARX ERROR: eDuplicate Key.

ROZWIĄZANIE:

Należy pobrać i zainstalować poprawkę odpowiednią do posiadanej wersji AutoCAD

Zobacz podobne: